miercuri, 14 decembrie 2011

Viaţa cotidiană a învăţătorilor din RSSM în perioada 1950-1980. Nadejda SCOBIOALĂ, Doctorandă UPSM


Nadejda SCOBIOALĂ
Doctorandă, U.P.S. «Ion Creanga»,
Facultatea Istorie şi Etnopedagogie.
Coordonator științific : Angela LISNIC


Domeniul cercetării mele este istoria vieţii cotidiene în secolul XX. Apărută ca ramură aparte a studierii trecutului, istoria vieţii cotidiene este una din componentele cotiturii istorico-antropologice în ştiinţele umane la sfârşitul anilor 1960. În centrul atenţiei istoriei cotidiene se află „realitatea, interpretată de oameni, care are pentru ei o importanţă subiectivă în calitatea întregii lumi ai vieţii”, printr-o cercetare complexă a realităţii oamenilor din diferite pături sociale, comportamentul şi reacţiile lor emoţionale la anumite evenimente ai vieţii lor de zi cu zi.
În cazul cercetării mele eu mi-am propus să examinez viaţa cotidiană a unei categorii sociale din sistemul sovietic: învăţătorii. Plasez istoria vieţii cotidiene a profesorilor preuniversitari în vizorul unei abordări interdisciplinare în cadrul ştiinţelor socio-umane precum psihologia socială, sociologia, antropologia, etnografia, filosofia etc.
În studiul meu mă axez pe aşa aspecte ale vieţii cotidiene precum „stilul de viaţă”, „obiceiurile”, „rutina”, „formele tradiţionale ale vieţii personale şi publice”, „formele persistente, ritmice, stereotipizate de comportament” ale unei categorii sociale (învăţătorii).
Cercetarea mea cuprinde perioada dintre anii 1950, care coincid cu reforma şcolară din 1954, şi anii 1980, marchaţi de reforma şcolară din 1974. Situaţia specială pe care învăţătorii au avut-o în timpul regimului sovietic (fiind eşalonul inferior al elitei intelectuale a statului sovietic) impune necesitatea revizuirii atitudinii şi opticii cercetătorului faţă de această categorie socială. Introducerea noilor programe şcolare chemate la consolidarea idealului comunist nu diminuează criza socială care se resimte în această sferă profesională.
Ca obiective ale cercetării mele îmi propun să examinez activitatea profesorilor preuniversitari din perioada sovietică în raport cu viaţa lor privată, prin evaluarea longitudinală şi pe categorii a veniturilor lor, determinarea coşului de consum al învăţătorilor din perioada dată, determinarea preocupărilor lor în afara orelor de clasă, identificarea timpului liber şi a practicilor culturale. În opinia mea, aceste informaţii mi-ar permite să demonstrez în ce măsură modul de viaţă şi condiţiile de trai ale învăţătorilor sovietici au determinat statutul social, valorile, dar şi activitatea profesională a acestei pături sociale.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu