luni, 14 noiembrie 2011

Ce-și propune Atelierul Doctoral în Științe Sociale?

Atelierul doctoral de actualizare a competențelor de cercetare ale doctoranzilor moldoveni în științe sociale în conformitate cu standardele studiilor doctorale în universităţile occidentale

Coordonator de proiect: Petru Negură, Dr.

Atelierul doctoral, organizat de A.O. Forumul pentru Studii Interdisciplinare "PLURAL" în parteneriat cu cîteva instituții academice din R. Moldova și de peste hotare, își propune să acopere o lacună importantă lăsată de sistemul de învăţămînt superior din Republica Moldova, care nu dispune la ora actuală de un
program sistematic de studii de doctorat (cursuri/seminare). Acest atelier va oferi doctoranzilor în științe sociale (istorie, sociologie, antropologie etc.) din Republica Moldova un ciclu de seminare destinate să actualizeze şi să îmbunătăţească capacitățile de elaborare a unei teze de doctorat în conformitate cu standardele academice internaţionale.
Atelierul va organiza periodic seminare, pe durata unui an universitar, cu un grup de doctoranzi (sau deținători ai unei diplome de master, studenți la ultimul an de master, care doresc să facă studii de doctorat) la o universitate din Moldova sau din Occident (sau la două universităţi, în regim de co-tutelă). Înregistrarea şi participarea la acest atelier doctoral va fi benevolă și gratuită. Cu toate acestea, prezența şi participarea studenţilor înscrişi la activităţile atelierului vor fi luate în considerație de către organizatorii atelierului. La finalizarea ciclului de seminare, participanții vor primi un certificat de participare la atelierul doctoral în baza unui test de evaluare în scris şi la prezentarea proiectului de teză.
Atelierul oferă o serie de seminare organizate de către profesori şi cercetători din Moldova (cu studii în străinătate) şi din străinătate (a se vedea mai jos lista profesorilor). La seminare se vor pune în discuție aspecte practice ale elaborării tezei de doctorat: redactarea unui proiect de cercetare, pregătirea unei prezentări pentru un simpozion științific internațional, realizarea unui articol pentru o revistă științifică internațională etc. Totodată, la seminare se vor discuta anumite aspecte teoretice și metodologice ale unei teze de doctorat în științe sociale (holism vs. individualism metodologic, teorii pozitiviste vs. abordări constructiviste etc.). Începînd cu a doua jumătate a lunii ianuarie, doctoranzii vor avea ocazia să participe (într-o sală special echipată a Agenției Universitare a Francofoniei) la teleconferințe cu seminarele organizate de către Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales de la București, în care profesori din universități occidentale vor prezenta în mod sintetic un subiect inovator din metodologia și teoria științelor sociale. Anumite probe scrise (eseu, proiect), propuse participanților în mod periodic, vor avea funcția de a verifica și de a consolida cunoștințele achiziționate la seminare.
Unul dintre obiectivele de bază ale atelierului este dezvoltarea capacităților ştiinţifice cu ajutorul resurselor în limbile de circulație internațională (franceză şi engleză). Astfel, seminarele vor avea loc în principal în limba română, dar cu folosirea unor materiale de studiu (articole, cărţi, teze, studii de caz, materiale video etc.) în franceză şi engleză.
Profesorii şi cercetătorii care vor coordona seminarele din cadrul atelierului vor oferi de asemenea participanților consultații individuale și de grup la proiectele lor de teză pentru a-i ajuta să-și definească mai bine obiectul şi problematica de cercetare, să aplice abordări teoretice şi metode cercetare relevante şi inovatoare. Începînd cu a doua ședință, un doctorand își va prezenta proiectul tezei sale. Proiectul va fi discutat şi analizat în grup, cu profesorul (profesorii) şi de la egal la egal.
Participanții cei mai activi vor primi o recomandare pentru o mobilitate la o universitate occidentală sau regională (Universitatea Liberă din Bruxelles, EHESS - Paris, Central European University - Budapesta, Universitatea din București, EDSS București, Universitatea din Ottawa etc.). Cei mai buni doctoranzi vor avea ocazia să facă studii doctorale (în regim de co-tutelă) într-o universitate occidentală.
Mobilitățile de scurtă durată vor fi acoperite de către universităţile partenere, cu sprijinul agenţiilor universitare occidentale (cum ar fi Alianţa Franceză, Agence Universitaire de la Francophonie, anumite programe ale Ambasadelor europene și americane) şi fundaţiile care sprijină educaţia şi cercetarea în Europa Centrală şi de Est (Open Society Foundation - Budapesta, Fondation Maison des Sciences de l'Homme etc.).
Instituţiile partenere ale Programului de doctorat: Școala Doctorală Francofonă de Științe Sociale din Bucureşti, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Moldova (Catedra de Asistență Socială, Catedra de Istorie Universală), Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Istorie şi Filosofie), Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice), Universitatea din Bruxelles (Facultatea de Ştiinţe Politice), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris, Central European University - Budapesta, Universitatea din Ottawa, East Carolina University, SUA.
Acest atelier doctoral va fi pus în aplicare în primul an (2011-2012) ca o activitate de voluntariat a A.O. "Forum PLURAL" cu statut de activitate non profit, neremunerată.
Cadrele didactice implicate în realizarea seminarelor:

Petru Negură, (Dr. Sociologie EHESS)
Andrei Cușco, UPSM (Dr. Istorie CEU)
Diana Dumitru, UPSM (Dr. Istorie UPSM)
Igor Caşu, UPSM / USM (Dr. Istorie UAIC, Iasi)
Mariana Goina, UPSM (Dr. Istorie CEU)
Lilian Negură, Universitatea din Ottawa (Dr. Sociologie, Univ. Laval)
Radu Toma, Dir. Prof. EDSS București
Jutta Scherrer, Prof. Dr. EHESS
William David Harrison, profesor East Carolina University SUA
Pieter Lagrou, Prof. Dr. Universitatea Liberă din Bruxelles

Durata unui curs de studiu în cadrul Atelierului doctoral este de un semestru: între 1 noiembrie 2011 şi 15 martie 2012
Periodicitatea seminarelor: săptămînal
Formatul de reuniuni de studiu: seminare
Durata seminarelor: 90 minute
Limba de predare: româna, franceza, engleza

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu