sâmbătă, 15 decembrie 2012

Program (preliminar) al activităţilor Atelierului doctoral în ştiinţe sociale „Plural” Noiembrie 2012 – Mai 2012 (Preliminary Schedule of activities of the „Plural” Doctoral Seminar in Social Sciences 2012-13)

(for an English version of the Program please scroll down)


(UPSM, InfoHis, etaj 5, sala 406, în fiecare vineri, ora 17.00)

1)      22 noiembrie 2012: Lynne Viola, prezentare: „The Question of the Perpetrator in Soviet History (Problema făptașului în istoria sovietică)”;
2)      28 decembrie 2012, ora 17.00, InfoHis: proiecţie de film (în original cu subtitre în română) „Joyeux Noël” (dir. Christian Carion, sinopsis: „On Christmas Eve during world War I, the Germans, French, and Scottish fraternize and get to know the men who live on the opposite side of a brutal war, in what became a true lesson of humanity”, după IMDb). Discuţie.
3)      18 ianuarie 2013: seminar de lectură pe tema „Sociologia timpului” (texte de Norbert Elias, Richard Biernacki, Eviatar Zerubavel). Moderator: Petru Negură
4)      25 ianuarie 2013: Lucia Sava, prezentare: „Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea”: consideraţii teoretice şi metodologice”. Discuţie.
5)      1 februarie 2013: Julien Danero Iglesias, Université Libre de Bruxelles, prezentarea tezei sale de doctorat "La Construction discursive de la Nation. République de Moldavie, 2001-2009” (prezentare prin Skype), urmată de o discuţie. 
6)      7 februarie 2013: seminar de lectură pe tema “Importanta tehnologiilor si a stiintei in societatea sovietica”, moderat de Alexandru Leşanu. Texte pentru lectură: Andrew Jenks, "A Metro on the Mount: The Underground as a Church of Soviet Civilization" in Technology and Culture, 41.4 (2000) 697-724; Kristin Roth-Ey, "Finding a Home for Television in the USSR, 1950-1970", in Slavic Review, Vol. 66, No. 2 (Summer, 2007), pp. 278-306; Optional: Владимир Дудинцев, "Белые Одежды"(cartea poate fi accesata aici: http://flibusta.net/a/2747).
7)      15 februarie 2013: Aurelia Felea, prezentare pe tema “Percepţia populaţiei R.M. faţă de confesiunile religioase”; Vitalie Sprînceană: prezentarea proiectului său doctoral „Globalizarea religioasă: comunitatea baptistă din Moldova”. Discuţii.
8)      22 februarie 2013; seminar de lectură pe tema „...” (de precizat), moderat de Igor Caşu. Texte pentru lectură (de indicat).
9)      1 martie 2013: proiecţie de film (de precizat). Discuţie.
10)  8 martie 2013: Pieter Lagrou, prof. ULB, prezentare prin Skype pe tema memoriei Războiului al II-lea mondial în Europa occidentală (Cf. Pieter Lagrou, Mémoires patriotiques et occupation nazie. Résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965, Bruxelles, 2003). Discuţie.
11)  15 martie 2013, proiecţie de film (de precizat). Discuţie. 
12)  22 martie 2013, seminar de lectură moderat de Diana Dumitru (David R. Shearer, Policing Stalin’s Socialism. Repression and Soviet Order in the Soviet Union 1924-1953, Yale University Press, 2009; un capitol va fi distribuit din timp participanţilor).
13)  29 martie 2013, Mariana Goina, seminar de lectură pe tema "Uzul si abuzul conceptelor: Folosirea conceptului de feudalim in istoriografie"- Text pentru lectură: Elizabeth A. R. Brown "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe", The American Historical Review, 79/4 (1974): 1063-1088.
14)  12 aprilie 2013, David W. Harrison, profesor la East Carolina University, prezentare despre o abordare istorică a asistenţei sociale (de precizat).
15)  19 aprilie 2013, proiecţie de film (de precizat). Discuţie
16)  26 aprilie 2013, seminar de lectură moderat de Vitalie Sprînceană pe tema studiilor „subalterne” şi a pertinenţei teoriilor occidentale în cercetarea subiectelor „postcoloniale”. Texte pentru lectură Arjun Appadurai, Dipesh Chakrabarty, Gayatri Spivak, Edward Said (vor fi anunţate din timp). Discuţie.
17)  3 mai 2013, seminar de lectură pe tema „Indiferenţa naţională: o categorie de analiză?”, moderat de Alexandr Voronovici. Texte pentru lectură: Tara Zahra “Imagined Non-Communities: National Indifference as a Category of Analysis,” Slavic Review 69 (Spring 2010), 93-119; Jeremy King (text de precizat).
18)  10 mai 2013, proiecţie de film (de precizat). Discuţie.
19)  17 mai 2013, seminar de lectură pe tema “Anatomia revoluţiei: istorie intelectuală, teorie politică şi practică militantă, sau Cât de ideologică este epoca în care trăim?” moderat de Andrei Cuşco. Texte pentru lectură: 1. Aurelian Crăiuţu, A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830 (Princeton: Princeton University Press, 2012), capitolul 5 („Moderation after the Terror: Madame de Stael’s Elusive Center”), pp. 158-197; 2. Martin Malia, History’s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World, ed. by Terence Emmons (New Haven: Yale University Press, 2006), Introducere (pp. 1-10), capitolul 8 („France, 1789-1799: Revolution as Militant Modernity”), pp. 178-212; Anexele 1 şi 2 („Revolution: What’s in a Name?”, pp. 287-301 şi „High Social Science and „Staseology”, pp. 302-316); 3. Michael Hardt, Antonio Negri. Empire (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), partea IV („The Decline and Fall of Empire”, pp. 353-413).  
20)  24 mai 2013, Petru Negură, prezentare: „Reflecţii asupra aplicabilităţii şi adaptabilităţii conceptului de „câmp social” (în speţă: „câmp literar”) într-un context literar „totalitar”. Cazul literaturii sovietice moldoveneşti în epoca stalinistă”. Discuţii.
21)  30 mai 2013, proiecţie de film (de precizat). Discuţia filmului şi bilanţ de final de an.
Schedule (draft) of activities of the „Plural” Doctoral Seminar in Social Sciences
November 2012 – May 2012
(UPSM, InfoHis, 5th floor, on Fridays, 17.00)

1)      22 November 2012: Lynne Viola, presentation on „The Question of the Perpetrator in Soviet History”. Discussion.
2)      28 December 2012, 17.00, InfoHis: film screaning „Joyeux Noël” (dir. Christian Carion, synopsis: „On Christmas Eve during world War I, the Germans, French, and Scottish fraternize and get to know the men who live on the opposite side of a brutal war, in what became a true lesson of humanity”, from IMDb). Discussion.
3)      18 January 2013: reading group on „The Sociology of Time” (readings from Norbert Elias, Richard Biernacki, Eviatar Zerubavel). Moderator: Petru Negură
4)      25 January 2013: Lucia Sava (UPSM „Ion Creanga”), presentation on „The Everyday Life in Chisinau in the Early 20th century: theoretical and methodological approaches”. Discussion.
5)      1 February 2013: Julien Danero Iglesias, Université Libre de Bruxelles, presentation of his PhD thesis "La Construction discursive de la Nation. République de Moldavie, 2001-2009” (presentation by Skype). Discussion. 
6)      7 February 2013: reading group on “The Importance of Technologies and Sciences in the Soviet Society”, moderated by Alexandru Leşanu (PhD candidate in History at George Mason University). Readings: Andrew Jenks, "A Metro on the Mount: The Underground as a Church of Soviet Civilization" in Technology and Culture, 41.4 (2000) 697-724; Kristin Roth-Ey, "Finding a Home for Television in the USSR, 1950-1970", in Slavic Review, Vol. 66, No. 2 (Summer, 2007), pp. 278-306; Optional: Владимир Дудинцев, "Белые Одежды"( http://flibusta.net/a/2747).
7)      15 februarie 2013: Aurelia Felea, presentation on “The Republic of Moldova’s Population Perception towards the Minority Confessions”; Vitalie Sprînceană (PhD candidate in History at George Mason University): prezentation of his PhD project on „The Religious Globalization: the Baptist Community in Moldova”. Discussions.
8)      22 februarie 2013; reading group (topic TBA), moderated by Igor Caşu. Readings (TBA).
9)      1 martie 2013: film screaning (TBA). Discussion.
10)  8 martie 2013: Pieter Lagrou, prof. ULB, presentation by Skype on the memory of the WWII in the Western Europe (Cf. Pieter Lagrou, Mémoires patriotiques et occupation nazie. Résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965, Bruxelles, 2003). Discussion.
11)  15 martie 2013, reading group moderated by Diana Dumitru (reading: David R. Shearer, Policing Stalin’s Socialism. Represssion and Soviet Odrer in the Soviet Union 1924-1953, Yale Univ. Press, 2005; a book chapter will be shared in advance).
12)  22 martie 2013, film screaning (TBA). Discussion.
13)  29 martie 2013, Mariana Goina, reading seminar on a methodological issue in medieval history (TBA). Discussion.
14)  12 aprilie 2013, David W. Harrison, professor at East Carolina University, presentation on a subject of the history of social welfare in Europe and USA (title TBA).
15)  19 aprilie 2013, film screaning (TBA). Discussion
16)  26 aprilie 2013, reading group moderated by Vitalie Sprînceană on „The ‚Subaltern studies’ and the pertinence of Western theoretical models in the research of „postcolonial” subjects”. Readings from Arjun Appadurai, Dipesh Chakrabarty, Gayatri Spivak, Edward Said (TBA). Discussion.
17)  3 mai 2013, reading group on „National Indifference: a new cathegory of analysis?”, moderated by Alexandr Voronovici (PhD at CEU, lecturer at UPSM). Reading: Tara Zahra “Imagined Non-Communities: National Indifference as a Category of Analysis,” Slavic Review 69 (Spring 2010), 93-119; Jeremy King (text TBA).
18)  10 mai 2013, film screaning (de precizat). Discussion.
19)  17 mai 2013, reading group on “The Anatomy of Revolution: Intellectual History, Political Theory and Militant Praxis” moderated by Andrei Cuşco. Readings: 1. Aurelian Crăiuţu, A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830 (Princeton: Princeton University Press, 2012), 5th chapter („Moderation after the Terror: Madame de Stael’s Elusive Center”), pp. 158-197; 2. Martin Malia, History’s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World, ed. by Terence Emmons (New Haven: Yale University Press, 2006), Introduction (pp. 1-10), 8th chapter  („France, 1789-1799: Revolution as Militant Modernity”), pp. 178-212; Annexes 1 and 2 („Revolution: What’s in a Name?”, pp. 287-301 şi „High Social Science and „Staseology”, pp. 302-316); 3. Michael Hardt, Antonio Negri. Empire (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), IVth part („The Decline and Fall of Empire”, pp. 353-413).  
20)  24 mai 2013, Petru Negură, presentation on: „Thoughts on the applicability and adaptability of the concept of „social field” (Bourdieu) (especially, the „literary field”) in a „totalitarian” literary context. The case of the Soviet Moldovan literary milieu under Stalinism”. Discussion.
21)  30 mai 2013, film screaning (TBA). Film discussion followed by a general analysis of the Doctoral seminar’s activity in 2012-13.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu